Для 1 (5) класу

Українська мова

Підручник: Українська мова: підручник для 5 кл. закладів загальної середньої  освіти / О. П. Глазова – К. : Видавничий дім «Освіта» , 2018.

Тема 1. Речення, його граматична основа. Речення односкладні та двоскладні. Види речень за метою висловлювання та за інтонацією.
Джерела для самостійного вивчення:

https://miyklas.com.ua/p/ukrainska-mova/5-klas/vidomosti-z-sintaksisu-i-punktuatciyi-14562/rechennia-iogo-gramatichna-osnova-pidmet-i-prisudok-39372/re-c53137c4-162f-4f41-830f-20bfc4eb533d   –  граматична основа речення
https://miyklas.com.ua/p/ukrainska-mova/5-klas/vidomosti-z-sintaksisu-i-punktuatciyi-14562/rechennia-iogo-gramatichna-osnova-pidmet-i-prisudok-39372/re-9334de49-35c5-4a7c-a108-f83b0abb6e0b  –  види речень за метою висловлювання; речення окличні й неокличні.
 Підручник: §§ 34 – 36  (с. 180 – 186).
Завдання для контролю:
1. Виконати вправи 414, 415, 417 (у робочому зошитi).
2. Виконати вправи 420, 427 (у робочому зошитi).
Терміни виконання: до 25.03.2020 р.

Тема 2. Другоряднi  члени речення.Джерела для самостійного вивчення:

https://miyklas.com.ua/p/ukrainska-mova/5-klas/vidomosti-z-sintaksisu-i-punktuatciyi-14562/drugoriadni-chleni-rechennia-dodatok-obstavina-oznachennia-39397/re-a612c440-ee94-482c-993c-0912b0b8952b   –  додаток як другорядний член речення
https://miyklas.com.ua/p/ukrainska-mova/5-klas/vidomosti-z-sintaksisu-i-punktuatciyi-14562/drugoriadni-chleni-rechennia-dodatok-obstavina-oznachennia-39397/re-f3bdcc2c-f9fe-4d16-9f66-679d819030b8 обставина як другорядний член речення
https://miyklas.com.ua/p/ukrainska-mova/5-klas/vidomosti-z-sintaksisu-i-punktuatciyi-14562/drugoriadni-chleni-rechennia-dodatok-obstavina-oznachennia-39397/re-f73e4dfe-e12d-4d7a-bd38-03587faea2e6  означення як другорядний член речення
 Підручник:  § 37 (с. 187 – 192).
Завдання для контролю:
Виконати вправи 433, 442, 445 (у робочому зошитi).
Терміни виконання: до 31.03.2020 р.

Тема 3. Речення з однорiдними членами.
Джерела для самостійного вивчення:

 https://miyklas.com.ua/p/ukrainska-mova/5-klas/vidomosti-z-sintaksisu-i-punktuatciyi-14562/rechennia-z-odnoridnimi-chlenami-koma-mizh-odnoridnimi-chlenami-rechennia-39061/re-06ce7fde-6b0b-4b42-a254-93317831145a   –  однорiднi  члени речення
https://miyklas.com.ua/p/ukrainska-mova/5-klas/vidomosti-z-sintaksisu-i-punktuatciyi-14562/rechennia-z-odnoridnimi-chlenami-koma-mizh-odnoridnimi-chlenami-rechennia-39061/re-4d552e07-8976-4ec5-9e4d-76db8d31b402  – роздiловi знаки мiж однорiдними члеами речення
 Підручник: § 38 (с. 194 – 197).
Завдання для контролю:
Виконати вправи 452,455,  456 (у робочому зошитi).
Терміни виконання: до 06.04.2020 р.

Контакти для запитань та довідок: Опаленик Жанна Василiвна
e-mail: opalenykzhanna@gmail.com
Тел. : 0505900122 

Українська література

Підручник: Українська література: підручник для 5 кл. закладів загальної середньої  освіти / Олександр Авраменко – К. :«Грамота» , 2018.

Тема 1. Тарас Григорович Шевченко. Життєвий  і творчий шлях (на основі повісті Степана Васильченка «Широкий шлях»).

Джерела для самостійного вивчення:

Завдання для самоконтролю:
Виконати тести, розміщені в підручнику на с. 194 – 195.
Терміни виконання: до 25.03.2020 р.

Тема 2. Ліричний твір. Картини природи в поезії Тарса Шевченка. «За сонцем хмаронька пливе…», «Садок вишневий коло хати».

Джерела для самостійного вивчення:
https://www.youtube.com/watch?v=Di1iramkzGc – «Садок вишневий коло хати».
 Підручник: с. 195 – 196 – вивчити відомості з теорії літератури.

Завдання для самоконтролю:
1. Вивчити напам`ять вірші:  «За сонцем хмаронька пливе…», «Садок вишневий коло хати».
2. Письмово: виконати ідейно-художній аналіз поезії «За сонцем хмаронька пливе…» (визначити жанр, тему, ідею, художні засоби).
Терміни виконання: до 07.04.2020 р.

 Тема 3. Павло Тичина. Майстерне відтворення картин природи в поетичних творах «Не бував ти у наших краях!», «Гаї шумлять…», «Блакить мою душу обвіяла…»

Джерела для самостійного вивчення:
 https://www.youtube.com/watch?v=gicAkKfts5g  –   біографія Павла Тичини.
 https://youtu.be/2NP08Gk1IPw  –   життя  і творчість Павла Тичини.
 https://www.youtube.com/watch?v=tz6MHoMvmGU –   «Гаї шумлть…».
 https://youtu.be/73WIqQ4eHzA –   аналіз поетичних творів.
Підручник: с. 199 – 201 – вивчити теоретичний матеріал.

Завдання для самоконтролю:
1. Вивчити вірші  «Гаї шумлять…», «Блакить мою душу обвіяла…».
2. Виконати тестові завдання в підручнику (с. 202).
3. 
Письмово: виконати ідейно-художній аналіз поезії «Блакить мою душу обвіяла …» (визначити жанр, тему, ідею, художні засоби).
Терміни виконання: до 09.04.2020 р.

Контакти для запитань та довідок: Опаленик Жанна Василiвна
e-mail: opalenykzhanna@gmail.com
Тел. : 0505900122

Математика

Тема. Десяткові дроби

Джерела для самостійного вивчення: 
Підручник «Математика. 5 клас» (А.Г. Мерзляк та ін.) § 5;
https://www.youtube.com/watch?v=HrLSK0WJ9lg&t=233s
Завдання для контролю:
https://docs.google.com/document/d/1ag7JPqdJve5DRxm0kBMcOaRhnbSJq8AYp3l8_G1LuR4/edit
Терміни виконання:
Контакти для запитань та довідок: 
Ігнатоля Інна Григорівна,
e-maill.inna19933@gmail.com

Інформатика

Тема. Виконавці алгоритмів
Джерела для самостійного вивчення: 
https://drive.google.com/drive/folders/1kz9NhmNlb_mA_Ilx0m724r65JdxxOWV2
Завдання для контролю:
Виконати завдання в кінці презентації
Терміни виконання:
Контакти для запитань та довідок: 
Ігнатоля Інна Григорівна,
e-mail: l.inna19933@gmail.com

Зарубіжна література

Тема. 
Джерела для самостійного вивчення: 

Завдання для контролю:
https://docs.google.com/document/d/1UnFbYOp2Fcly1pfAT3dJWVJoKFyJDFBYDhNbzqXAc6c/edit
Терміни виконання:
Контакти для запитань та довідок:
Козак Діана Михайлівна,
e-mail: kozakdiana@gmail.com

 Природознавство

Тема. 
Джерела для самостійного вивчення:
Підручник
Завдання для контролю:

ТУТ
Терміни виконання: до 3 квітня 2020 р.
Контакти для запитань та довідок: Ревта Ольга Леонідівна,
е-mail: revtaolga9@gmail.com

Словацька мова

Тема. Робота з дитячою літературою  
Джерела для самостійного вивчення:
https://www.youtube.com/watch?v=3esuek-CoVg
Завдання для контролю:
ТУТ
Терміни виконання: до 03.03.2020
Контакти для запитань та довідок: Годована Мирослава Елемирівна,
е-mail: : hodovana@ukr.net

Німецька мова (друга іноземна)

Тема. „Die Natur“ 
Джерела для самостійного вивчення:
Підручник „Hallo Freunde“
Робочий зошит до підручника (РЗ)
https://www.youtube.com/watch?v=Sfq6XJKtyww
https://www.youtube.com/watch?v=VvYmzU9FBNQ
https://www.youtube.com/watch?v=tjBCjfB3Hq8
Завдання для контролю:
ТУТ
Терміни виконання: до 03.03.2020
Контакти для запитань та довідок: Копосович Тетяна Вікторівна,
е-mail: tkoposovych87@meta.ua

Англійська мова

Тема. Шкільне життя
Джерела для самостійного вивчення:
https://www.youtube.com/watch?v=g7kK989HiRQ
https://www.youtube.com/watch?v=dVPcOp0FWIA
Завдання для контролю:
ТУТ
Терміни виконання: до 3 квітня 2020 р.
Контакти для запитань та довідок: Лаб’як Олеся Мирославівна,
е-mail:

Музичне мистецтво

Тема. У музичному театрі: опера
Джерела для самостійного вивчення:
https://pidruchnyk.com.ua/122-muzichne-mistectvo-masol-aristova-5-klas.html
Завдання для контролю:
ТУТ
Терміни виконання: до 3 квітня 2020 р.
Контакти для запитань та довідок: Пйоса Юрій Юрійович,
е-mail: yuriy.pyosa@gmail.com

Історія

Тема. Політика більшовиків щодо України. Голодомор 1932-33 рр..
Україна в роки Другої світової війни. Проголошення незалежності України
Джерела для самостійного вивчення:
Підручник
Завдання для контролю:
ТУТ
Терміни виконання: до 3 квітня 2020 р.
Контакти для запитань та довідок: Мартон Іван Іванович,
е-mail: im2002gim@gmail.com

Образотворче мистецтво

Тема. Скульптура. Види скульптури
Джерела для самостійного вивчення:
https://pidruchnyk.com.ua/496-obrazotvorche-mistectvo-kalnchenko-masol-5-klas.html
Завдання для контролю:
ТУТ
Терміни виконання: до 3 квітня 2020 р.
Контакти для запитань та довідок: Майор Тетяна Іванівна,
е-mail: majorinna04101982@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Напишіть відгук